Top Menu

Slideshow CK

Proširujemo dosadašnje usluge tako da iz vodeće lokalne savjetodavne tvrtke postanemo obrazovni centar koji će klijentima ponuditi obrazovanje snažno oslonjeno na najbolju poslovnu praksu i poslovno savjetovanje podržano vrhunskom edukacijom.
Promoviramo i primjenjujemo načela ISO 9001 norme i u potpunosti prihvaćamo profesionalni kodeks Udruge poslovnih savjetnika.
Swing Paperless Office
Nudimo vrhusnko softversko rješenje naših dugogodišnjih partnera, tvrtke SWING Informatika, svima koji žele radikalno unaprijediti svoje poslovanje!

CAF alati za unapređenje rada javne uprave

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna
 

U organizaciji glavnog tajnika Ministarstva uprave g. Tomislava Mičetića, CONSULTOR d.o.o. i SWING Informatika d.o.o. su 11. srpnja 2016. predstavili programska rješenja i alate za unapređenje rada javne uprave. Prezentaciji je prisustvovala ministrica Dubravka Jurlina Alibegović te pomoćnici ministrice i prateće osoblje. Tema prezentacije je bila praktična primjena programskog rješenja "Swing Paperless Office" u Gradu Pula - iskustvo značajnog unapređenja organizacije rada i poslovnih procesa, s dokazanim višestrukim učinkom rada uprave. Druga je tema bila predstavljanje CAF alata za unapređenje rada javne uprave koja je izazvala živi interes prisutnih, budući da operativni planovi Ministarstva uprave za primjenu CAF alata i softverskih rješenja proizlaze iz Strategije razvoja JU do 2020. godine.

 

 CAF (Common Assesment Framework) je alat za sveukupno upravljanje kvalitetom namijenjen javnom sektoru, inspiriran europskim modelom poslovne izvrsnosti Europske zaklade za kvalitetu®, detalji su dostupni na: http://www.eipa.eu.  CAF se temelji na 8 načela poslovne izvrsnosti, obuhvaća 9 kriterija / područja upravljanja (s ukupno 28 zahtjeva). Svaka organizacija koja razumije i uspostavi dosljednu primjenu istih, može jamčiti kvalitetu svojim korisnicima usluga. Njegova sličnost u odnosu na ISO 9001 je u zajedničkim načelima, s time da ISO 9001 propisuje minimalne zahtjeve organizaciji za kvalitetom, dok CAF koji je prilagođen za JU, ima širi obuhvat, mjerljivu usporedivost, te organizaciju vodi ka poslovnoj izvrsnosti prema EFQM modelu (vidjeti www.efqm.org ).

U cilju kontinuiteta pružanja naših usluga na području kvalitete razvili smo alate prema smjernicama 'CAF 2013'., te prema priručniku za vanjsko vrednovanje 'CAF External Feedback'. Alati olakšavaju jednostavnost primjene CAF načela, zahtjeva, izrade potrebnih procjena i analiza, te vode  sudionike kroz metode samoprocjene u cilju definiranja i provebe mjera i programa poboljšanja.

U mogućnosti smo Vam pomoći   

  • kroz informiranje ili predavanje vezano uz primjenu i koristi od CAF-a
  • napraviti analizu postojećeg stanja putem 0-te procjene kojom se utvrđuju prednosti i slabosti organizacije
  • u planiranju potrebnih promjena kojima je cilj veće zadovoljstvo korisnika usluga, unaprjeđenje rada, a dugoročno postizanje poslovna izvrsnost 
  • u provedbi promjena, gdje dinamika i opseg promjena ovise o ambicijama čelnika ili potrebama  JU

Detaljnije informacije o CAF-u i našem radu možete pročitati u letku, CAF letak.

Dok uvid u alat za samoprocjenu možeta pogledati ovdje, a alate za unaprjeđenje organizacije i kvalitete ovdje.

 

Žarko Baštovanović

U organizaciji glavnog tajnika Ministarstva uprave g. Tomislava Mičetića, CONSULTOR d.o.o. i SWING Informatika d.o.o. su 11. srpnja 2016. predstavili programska rješenja i alate za unapređenje rada javne uprave. Prezentaciji je prisustvovala ministrica Dubravka Jurlina Alibegović te pomoćnici ministrice i prateće osoblje. Tema prezentacije je bila praktična primjena programskog rješenja "Swing Paperless Office" u Gradu Pula - iskustvo značajnog unapređenja organizacije rada i poslovnih procesa, s dokazanim višestrukim učinkom rada uprave. Druga je tema bila predstavljanje CAF alata za unapređenje rada javne uprave koja je izazvala živi interes prisutnih, budući da operativni planovi Ministarstva uprave za primjenu CAF alata i softverskih rješenja proizlaze iz Strategije razvoja JU do 2020. godine.

 

 CAF (Common Assesment Framework) je alat za sveukupno upravljanje kvalitetom namijenjen javnom sektoru, inspiriran europskim modelom poslovne izvrsnosti Europske zaklade za kvalitetu®, detalji su dostupni na: http://www.eipa.eu.  CAF se temelji na 8 načela poslovne izvrsnosti, obuhvaća 9 kriterija / područja upravljanja (s ukupno 28 zahtjeva). Svaka organizacija koja razumije i uspostavi dosljednu primjenu istih, može jamčiti kvalitetu svojim korisnicima usluga. Njegova sličnost u odnosu na ISO 9001 je u zajedničkim načelima, s time da ISO 9001 propisuje minimalne zahtjeve organizaciji za kvalitetom, dok CAF koji je prilagođen za JU, ima širi obuhvat, mjerljivu usporedivost, te organizaciju vodi ka poslovnoj izvrsnosti prema EFQM modelu (vidjeti www.efqm.org ).

U cilju kontinuiteta pružanja naših usluga na području kvalitete razvili smo alate prema smjernicama 'CAF 2013'., te prema priručniku za vanjsko vrednovanje 'CAF External Feedback'. Alati olakšavaju jednostavnost primjene CAF načela, zahtjeva, izrade potrebnih procjena i analiza, te vode  sudionike kroz metode samoprocjene u cilju definiranja i provebe mjera i programa poboljšanja.

U mogućnosti smo Vam pomoći   

  • kroz informiranje ili predavanje vezano uz primjenu i koristi od CAF-a
  • napraviti analizu postojećeg stanja putem 0-te procjene kojom se utvrđuju prednosti i slabosti organizacije
  • u planiranju potrebnih promjena kojima je cilj veće zadovoljstvo korisnika usluga, unaprjeđenje rada, a dugoročno postizanje poslovna izvrsnost 
  • u provedbi promjena, gdje dinamika i opseg promjena ovise o ambicijama čelnika ili potrebama  JU

Detaljnije informacije o CAF-u i našem radu možete pročitati u letku, CAF letak.

Dok uvid u alat za samoprocjenu možeta pogledati ovdje, a alate za unaprjeđenje organizacije i kvalitete ovdje.

 

Žarko Baštovanović

Poslovno savjetovanje

Poslovno savjetovanje

Kroz više od desetljeće rada tima poslovnih savjetnika za malo i srednje poduzetništvo profilirala se usluga koja povezuje teorijska znanja modernog menadžmenta za uspješnu primjenu.

Edukacija

Edukacija

Vjerujemo u funkcionalna rješenja - rješenje ne smije biti samo sebi svrhom, ono treba imati dodanu vrijednost za klijenta. Edukacija mora biti utemeljena na teorijskom znanju i dobroj praksi.

EU Fondovi i potpore

EU Fondovi i potpore

Članstvo u Europskoj uniji poticaj je da snažnije pokrenemo unutarnje reforme koje su važne za našu dobrobit kao i da očuvamo nacionalne i kulturne jedinstvenosti.

Normirani sustavi upravljanja

Normirani sustavi upravljanja

Bavimo se sustavom upravljanja kvalitetom od svog osnutka 1998. godine. U periodu do danas, na uvođenju sustava kvalitete prema standardu iz serije ISO 9000 radili smo sa više od 100 klijenata.