Top Menu

Izrada poslovnih planova/investcijske studije

Poslovni plan opisuje poslovnu ideju i korake koji su nužni za realizaciju predmetne ideje. Nadasve mora biti razumljiv čitatelju, dati jasnu sliku o tome što se želi realizirati i na koji način te koje će rezultate polučiti.  

Poslovni plan nema strogo propisani sadržaj ali postoje različiti izvori koji navode preporučeni sadržaji poslovnog plana koji zapravo opisuje analizu ulaganja u posao kao npr. buduće prihode i rashode tj. rezultate  poslovanja, procjenu potrebnih ljudskih resursa, analizu budućih rizika i način rješavanja istih radi minimiziranja njihovog utjecaja na realizaciju poslovne ideje itd.   

Namjena poslovnog plana jeste shematsko analitički prikaz investicije koji pomaže u vođenju poslovnih aktivnosti, privlačenju potencijalnih poslovnih partnera te lakšu komunikaciju s financijskim i državnim institucijama.  

Razlika između Poslovnog plana i Investicijske studije jeste što se poslovni plan najčešće koristi kao dokument koji opisuje pokretanje nekog poslovanja dok se investicijska studija ili elaborat najčešće koristi prilikom pokretanja investicijskog ciklusa unutar postojećeg poduzeća radi prikaza ekonomske isplativosti ulaganja, načina realizacije investicije i utjecaja na postojeće poslovanje poduzeća.  Neke institucije kao mjerilo uzimaju financijsku razinu investicije te će do npr. 700.000,00kn vrijednosti ulaganja zatražiti Poslovni plan kao referentni dokument dok za ulaganja iznad spomenutog iznosa Investicijski elaborat.

Preporučeni sadržaj Poslovnog plana – DOWNLOAD

Preporučeni sadržaj Investicijske studije - DOWNLOAD

Niste sigurni da možete samostalno izraditi poslovni plan i /ili investicijski elaborat? Čini se previše zahtjevno i komplicirano? Obratite se za pomoć našem tim-u stručnjaka! 

Opišite nam svoje ideje vezane uz početak poslovanja i/ili proširenje postojećeg poslovanja a mi ćemo ih opisati u za to zahtijevani oblik podložan analizi onima kojima je dokument namijenjen.   

Nudimo individualni pristup svakom klijentu te poslovni plan/investicijski elaborat rađen po mjeri poslovne ideje!

Reference su: 
Elcon Geratebau d.o.o. Rijeka, Sincro d.o.o. Kukuljanovo, JKU “Otok Pašman” Pašman, Aqualis d.o.o. Rijeka, Agrobiv d.o.o. Rijeka, Brom Trade d.o.o. Rijeka, T.O. Max Poreč, Family MB d.o.o. Rijeka, Friško d.o.o. Novalja, Castellum L.S. d.o.o. Buzet, Eko imanje Mavrović d.o.o. Brestovac, Metaling d.o.o. Sisak, U.O. Matteo Malinska, U.O. Corsaro Krk, Phoenix trade d.o.o. Rijeka, Adria P.A. Rijeka, Teling d.o.o. Novigrad, T.U.O. Sfera Punat, Trumm d.o.o. Malinska, Ma.Ma.Lu. d.o.o., Valun, T.O. Sunce Njivice, HD Vision j.d.o.o. Rijeka, O.P.G. N. Geras Grožnjan, Green Fjord, Pula itd.

Poslovno savjetovanje

Poslovno savjetovanje

Kroz više od desetljeće rada tima poslovnih savjetnika za malo i srednje poduzetništvo profilirala se usluga koja povezuje teorijska znanja modernog menadžmenta za uspješnu primjenu.

Edukacija

Edukacija

Vjerujemo u funkcionalna rješenja - rješenje ne smije biti samo sebi svrhom, ono treba imati dodanu vrijednost za klijenta. Edukacija mora biti utemeljena na teorijskom znanju i dobroj praksi.

EU Fondovi i potpore

EU Fondovi i potpore

Članstvo u Europskoj uniji poticaj je da snažnije pokrenemo unutarnje reforme koje su važne za našu dobrobit kao i da očuvamo nacionalne i kulturne jedinstvenosti.

Normirani sustavi upravljanja

Normirani sustavi upravljanja

Bavimo se sustavom upravljanja kvalitetom od svog osnutka 1998. godine. U periodu do danas, na uvođenju sustava kvalitete prema standardu iz serije ISO 9000 radili smo sa više od 100 klijenata.