Top Menu

Preustroj komunalnih društava

Podjela mješovitih komunalnih društava  

U razdoblju od 2010. do sredine 2014. sudjelovali smo u nizu projekata koji su proizašli iz Zakona o vodama. U to vrijeme je značajan broj komunalnih društava koji isporučuju vodne usluge, a obuhvaćaju i ostale usluge komunalnog i infrastrukturnog sadržaja, trebao napraviti preustroj do kraja 2013. godine. Naši savjetnici stekli su značajna iskustva u ulozi voditelja projekta ili kao koordinatori različitih uključenih strana: komunalno društvo - naručitelj posla, revizori-partneri, vanjske institucije (bilježnici, trgovački sud, odvjetnici). U većini posla smo bili nositelji ugovora.  

  

Pružene usluge i stečena iskustva:  

  • analiza početne situacije u KD-u uz izradu prijedloga modela preustroja i detaljnog plana provedbe preustroja  modeliranje makro organizacije - org. struktura društva, i ustroj pojedinih funkcija. Kakav će biti organizacijski obliknovog ali i postojećeg društva nakon preustroja?   

  • modeliranje mikro organizacije - kako nova situacija utječe na pojedina radna mjesta? Da li je potrebna nova sistematizacija?  Da li su postojeći resursi dostatni za rad postojećeg i novog društva?  Što s ljudima – preraspodjela na nova radna mjesta, smanjenje radne snage ili  zapošljavanje novih radnika?  

  • analiza poslovnih procesa – da li smo promijenili ili prekinuli uhodane tijekove informacija i komunikacije? Treba li nam nova softverska podrška?  

  • analiza ekonomskih i financijskih tijekova - ispunjavamo li mjerila ekonomičnog poslovanja? Da li je poslovanje novog i starog društva dugoročno održivo? Koliko to sve doista košta i kakve su dugoročne koristi i prijetnje za korisnike usluga?  

  • kakvi su rizici, koje su nove prilike i druga pitanja važna za naručitelja?

 

Poslovno savjetovanje

Poslovno savjetovanje

Kroz više od desetljeće rada tima poslovnih savjetnika za malo i srednje poduzetništvo profilirala se usluga koja povezuje teorijska znanja modernog menadžmenta za uspješnu primjenu.

Edukacija

Edukacija

Vjerujemo u funkcionalna rješenja - rješenje ne smije biti samo sebi svrhom, ono treba imati dodanu vrijednost za klijenta. Edukacija mora biti utemeljena na teorijskom znanju i dobroj praksi.

EU Fondovi i potpore

EU Fondovi i potpore

Članstvo u Europskoj uniji poticaj je da snažnije pokrenemo unutarnje reforme koje su važne za našu dobrobit kao i da očuvamo nacionalne i kulturne jedinstvenosti.

Normirani sustavi upravljanja

Normirani sustavi upravljanja

Bavimo se sustavom upravljanja kvalitetom od svog osnutka 1998. godine. U periodu do danas, na uvođenju sustava kvalitete prema standardu iz serije ISO 9000 radili smo sa više od 100 klijenata.