Top Menu

POZIV - primjena informacijske i komunikacijske tehnologije za poboljšanje poslovnih procesa

Ministarstvo poduzetništva i obrta raspisalo je otvoreni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava koje obuhvaća područje malog i srednjeg poduzetništva, te obrte. Potpore su primjenjive na informacijske i komunikacijske tehnologije za poboljšanje poslovnih procesa. Ukoliko prepoznate mogućnosti za Vašu projektnu ideju javite nam se jer smo uvjereni da Vas možemo kvalitetno podržati u nastojanju da povećate iznos pridobivenih sredstava.


Visine potpore

Ukupan iznos sredstava za financiranje je 24.061.600,00 kn pri čemu je najmanji iznos potpore 150.000,00 kn, a najveći iznos 750.000 kn sufinanciranja bespovratnih sredstava prema prihvatljivim troškovima. Potpore će se dodijeliti u skladu s Uredbom Komisije (EU). Najviši intenzitet potpore određuje se prema indeksu razvijenosti jedinice lokalne samouprave (minimalno 70% do maximalno 85%):

2

Prihvatljivi prijavitelji

Pravne i fizičke osobe:

 • koje su mikro, mala i srednja poduzeća sukladno Preporuci Europske komisije 2003/361/EC od 6. svibnja 2003.
 • koje su registrirane u Republici Hrvatskoj;
 • koje su osnovane prije 01. siječnja 2013. godine, te imaju ostvareni promet u 2013. godini;
 • koje nisu bili u blokadi ukupno više od 20 dana, od toga ne više od 5 dana u kontinuitetu, u proteklih 6 mjeseci od dana podnošenja projektne prijave;
 • koje imaju najmanje jednog zaposlenika u godini koja prethodi prijavi, na temelju broja godišnjih jedinica rada.

Prihvatljive aktivnosti i kriteriji

Svi projekti trebali bi trajati maksimalno 18 mjeseci od potpisivanja ugovora. Sve projekte potrebno je dovršiti do 31. srpnja 2016. godine. Izdaci za aktivnosti koje uključuju nabavu, prihvatljivi su ukoliko su nastali nakon 31. prosinca 2013. godine.
Prihvatljivi projekti su investicije koje imaju za cilj poduprijeti intervencije koje uključuju jednu ili više sljedećih aktivnosti:

 • Analiza postojećih poslovnih procesa te mogućnost uvođenje IKT rješenja za poboljšanje poslovnih procesa, kako internih (kao što je informatizacija skladišta), tako i onih procesa koji se protežu izvan granica poduzeća (kao što su upravljanje lancem opskrbe i upravljanje odnosima s kupcima);
 • Nabava, razvoj i provedba IKT rješenja za informatizaciju analiziranih poslovnih procesa;
 • Uvođenje pojedinačnih IKT rješenja za pojedine poslovne procese;
 • Uvođenje holističkih IKT rješenja za integraciju poslovanja cijelog poduzeća;
 • Osposobljavanje zaposlenika za rad s novim IKT sustavom/ima;
 • Iskorištavanje mogućnosti širokopojasnih rješenja, kao što su e-učenje i e-trgovina.

Kriteriji prihvatljivosti odabranika se dijele u tri kategorije: kriterij prihvatljivosti za prijavitelje, projekte i za izdatke (uključujući usklađenost s pravilima o dodijeli potpora male vrijednosti).
Kriteriji odabira se dijele na:

 • Relevantnost projekta
 • stručnost i kapaciteti prijavitelja
 • procjena rizika projekta
 • omjer troškova i rezultata
 • održivost projekta
 • horizontalna pitanja

Plaćanje i isplata bespovratnih sredstava

Korisnik ima pravo zatražiti plaćanje predujma koji može iznositi najviše 30% od odobrenih bespovratnih sredstava po projektu. Podmirenje izdataka korisnika izvršit će se u skladu s „metodom nadoknade.” Korisnik će podnijeti Zahtjev za nadoknadom sredstava SAFU-u najmanje jednom svaka tri mjeseca, s krajnjim rokom za prvi zahtjev od 90 dana od datuma primitka predujma. Ako tijekom navedenog razdoblja korisnik ne započne s provedbom projekta te ne dođe do nastanka izdataka, uplaćeni predujam je potrebno vratiti.

Projektne prijave podnose se od 22. travnja 2014. do potpunog utroška sredstava. 

Za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte

na tel: 051 329 230 ili e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Više o nama i našim uslugama možete saznati na www.consultor-ri.hr

Pomažemo klijentima raditi kvalitetnije kako bi bili uspješniji od konkurencije i zadovoljni poslom

Consultor d.o.o. Pletenci 43, Rijeka - Tel: 051 329 230 - Fax: 051 329 231.

Poslovno savjetovanje

Poslovno savjetovanje

Kroz više od desetljeće rada tima poslovnih savjetnika za malo i srednje poduzetništvo profilirala se usluga koja povezuje teorijska znanja modernog menadžmenta za uspješnu primjenu.

Edukacija

Edukacija

Vjerujemo u funkcionalna rješenja - rješenje ne smije biti samo sebi svrhom, ono treba imati dodanu vrijednost za klijenta. Edukacija mora biti utemeljena na teorijskom znanju i dobroj praksi.

EU Fondovi i potpore

EU Fondovi i potpore

Članstvo u Europskoj uniji poticaj je da snažnije pokrenemo unutarnje reforme koje su važne za našu dobrobit kao i da očuvamo nacionalne i kulturne jedinstvenosti.

Normirani sustavi upravljanja

Normirani sustavi upravljanja

Bavimo se sustavom upravljanja kvalitetom od svog osnutka 1998. godine. U periodu do danas, na uvođenju sustava kvalitete prema standardu iz serije ISO 9000 radili smo sa više od 100 klijenata.