Top Menu

Najava natječaja: Podrška razvoju hotela s dodatnim sadržajima

“Podrška razvoju hotela s dodatnim sadržajima” 

Trenutno je otvorena Javna raspravu o nacrtu poziva Podrška razvoju hotela s dodatnim sadržajima (3d1.1.3) sufinanciranog iz Operativnog programa ‘Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.’, a po završetku javne rasprave očekujemo i natječaj namijenjen hotelima, aparthotelima, turističkim naseljima, hotelima baštine i difuznim hotelima koji posluju kao mala i srednja poduzeća. Poduzetnici će moći ostvariti od milijun do čak deset milijuna kuna potpora za izgradnju i opremanje novih ili rekonstrukciju i opremanje postojećih građevina, ulaganja u dodatni sadržaj koji doprinosi produljenju turističke sezone i atraktivnosti na destinaciji te za specijalizirane treninge, savjetovanja i nastupe na turističkim sajmovima. 

Cilj programa je produljenje turističke sezone i podizanje konkurentnosti turističke destinacije i malih i srednjih poduzeća kroz povećanje kvalitete i dodatne ponude hotela. 

Prihvatljivi prijavitelji: 

su mikro, mali i srednji poduzetnici. 

Prihvatljive aktivnosti: 

A) Ulaganje u materijalnu imovinu 

B) Ulaganje u nematerijalnu imovinu 

C) Savjetodavne usluge koje pružaju vanjski konzultanti 

D) sudjelovanje na sajmovima i predstavljanje novog turističkog proizvoda 

E) Usavršavanje 

  

Iznos i intenzitet potpore: 

Sredstva državnih potpora iz Programa dodjeljuju se kao: 

regionalne potpore: intenzitet regionalne potpore  iznosi 35% za srednje poduzetnike i 45% za mikro i male poduzetnike. Minimalni iznos potpore je 1.000.000,00 kn, a maksimalni je 10.000.000,00 kn., 

potpore za savjetodavne usluge u korist MSP-ova: potpore za savjetodavne usluge u korist MSP-a mogu se dodijeliti isključivo pod uvjetom da su izravno povezane s projektom za koji se dodjeljuje regionalna potpora. Intenzitet potpore za savjetodavne usluge u korist malih i srednjih poduzeća ne može prelaziti 50% prihvatljivih troškova. Bruto ekvivalent potpore (maksimalni iznos potpore) ne može prijeći prag od 1.000.000 kuna po poduzetniku po projektu. 

potpore MSP-ovima za sudjelovanje na sajmovima: potpore za sudjelovanje na sajmovima mogu se dodijeliti isključivo pod uvjetom da su izravno povezane s projektom za koji se dodjeljuje regionalna potpora. Intenzitet potpore MSP-u za sudjelovanje na sajmovima ne može prelaziti 50% prihvatljivih troškova. Bruto ekvivalent potpore (maksimalni iznos potpore) ne može prijeći prag od 500.000 kuna. 

potpore za usavršavanje: potpore za usavršavanje, mogu se dodijeliti isključivo pod uvjetom da su izravno povezane s projektom za koji se dodjeljuje regionalna potpora. Potpore se ne mogu dodijeliti za usavršavanje koje korisnici provode radi osiguravanja sukladnosti s obveznim nacionalnim normama o usavršavanju. Potpore za usavršavanje dodijelit će se u sljedećim intenzitetima: a) za srednja poduzeća 60% opravdanih troškova, odnosno 70% opravdanih troškova ako se usavršavanje provodi za radnike s invaliditetom ili radnike u nepovoljnom položaju; b) za mala i mikro poduzeća 70% opravdanih troškova. Bruto ekvivalent potpore (maksimalni iznos potpore) ne može prijeći prag od 500.000 kuna. 

Minimalni iznos potore je 1.000.000,00 kn, a maksimalni je 10.000.000,00 kn. 

Korisnik ima pravo zatražiti predujam najviše do 40% odobrenih bespovratnih sredstava po projektu. Uvjet za isplatu predujma je bankovna garancija. 

  

Rok za podnošenje projektne prijave: 

Poziv će biti objavljen kao trajni otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijava s krajnjim rokom dostave projektnih prijava do 31. prosinca 2020. godine. ili do iskorištenja sredstava. 

  

Informacije i kontakti: 

Za pravovremenu pripremu projekta, studije izvodljivosti i prijave na javni poziv slobodno nas kontaktirajte.

Poslovno savjetovanje

Poslovno savjetovanje

Kroz više od desetljeće rada tima poslovnih savjetnika za malo i srednje poduzetništvo profilirala se usluga koja povezuje teorijska znanja modernog menadžmenta za uspješnu primjenu.

Edukacija

Edukacija

Vjerujemo u funkcionalna rješenja - rješenje ne smije biti samo sebi svrhom, ono treba imati dodanu vrijednost za klijenta. Edukacija mora biti utemeljena na teorijskom znanju i dobroj praksi.

EU Fondovi i potpore

EU Fondovi i potpore

Članstvo u Europskoj uniji poticaj je da snažnije pokrenemo unutarnje reforme koje su važne za našu dobrobit kao i da očuvamo nacionalne i kulturne jedinstvenosti.

Normirani sustavi upravljanja

Normirani sustavi upravljanja

Bavimo se sustavom upravljanja kvalitetom od svog osnutka 1998. godine. U periodu do danas, na uvođenju sustava kvalitete prema standardu iz serije ISO 9000 radili smo sa više od 100 klijenata.