Top Menu

E-IMPULS, PODUZETNIČKI IMPULS 2016. GODINE NATJEČAJ U NAJAVI

žarulje

E-IMPULS, PODUZETNIČKI IMPULS 2016. godine natječaj u najavi

MINPO je najavilo dugo očekivani nastavak Poduzetničkog impulsa, naročito zanimljivog mikro i malim poduzećima te određenim ugroženim skupinama poduzetnika na tržištu poput početnika, mladih i žena poduzetnica.

Ovaj put natječaj dolazi pod imenom E-impuls (2016.), otvara se u lipnju a predviđen je ukupan iznos potpore poduzetnicima od preko 200 milijuna kuna i to za sljedeće mjere:

JAČANJE KONKURENTNOSTI MIKRO I MALIH PODUZETNIKA – 80.000.000,00 HRK

KORISNICI: mikro i mali poduzetnički subjekti

IZNOS POTPORE: 30.000 – 500.000 HRK

INTENZITET: 75% mikro subjekti, 60% mali subjekti

PRIHVATLJIVE PROJEKTNE AKTIVNOSTI:

 • Ulaganje u dugotrajnu imovinu koja služi unaprjeđenju obavljanja djelatnost.
 • Ulaganje u ekološki prihvatljiviju i energetski učinkovitiju proizvodnju i usluge.
 • Uvođenje sustava za unaprjeđenje poslovanja i modernizaciju procesa
 • Ulaganje u dugotrajnu imovinu koja služi za unaprjeđenje obavljanja djelatnosti
 • Ulaganje u energetski učinkovitiju proizvodnju i usluge
 • Prilagodba poslovnog prostora za osobe s invaliditetom
 • Upravljanje i zaštita intelektualnog vlasništva
 • Uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete
 • Stručno osposobljavanje i obrazovanje i
 • Marketinške aktivnosti.

PODUZETNIŠTVO ŽENA 30.000.000,00 HRK

KORISNICI: mikro, mali i srednji poduzetnički subjekti u kojima jedna ili više žena posjeduje najmanje 51% vlasništva ili su žene registrirane vlasnice ili čiju upravu vodi žena.

IZNOS POTPORE: 20.000 – 400.000 HRK

INTENZITET: 85% mikro subjekti, 70% mali subjekti, 60% srednji subjekti

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI:

 • Ulaganje u poslovne projekte sa svrhom jačanja konkurentnosti i povećanja zaposlenosti
 • Ulaganje u razvoj i nabavu novih tehnologija
 • Ulaganje u povećanje postojećih proizvodnih kapaciteta i usluga
 • Ulaganje u ekološki prihvatljivu i energetski učinkovitiju proizvodnju i pružanje usluga
 • Uvođenja sustava za unaprjeđenje poslovanja i modernizaciju procesa, inoviranje postojećih i stvaranje novih proizvoda i usluga te provedba organizacijskih ili marketinških inovacija
 • Uređenje poslovnog prostora/radionice
 • Upravljanje i zaštita intelektualnog vlasništva, uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete
 • Stručno osposobljavanje i obrazovanje
 • Marketinške aktivnosti i
 • Usluge čuvanja djece za žene poduzetnice.

REVITALIZACIJA POSLOVNIH PROSTORA 5.000.000,00 HRK

KORISNICI: mikro i mali poduzetnički subjekti

IZNOS POTPORE: 25.000 – 75.000 HRK

INTENZITET: 100%

PRIHVATLJIVE PROJEKTNE AKTIVNOSTI:

 • Uređenje i opremanje poslovnog prostora u dugoročnom najmu (poslovni prostori u državnom vlasništvu i vlasništvu JLPS)
 • Prilagodba, prenamjena i proširenje poslovnog prostora i
 • Prilagodba poslovnog prostora za osobe s invaliditetom.

DOMAĆI SAJMOVI 4.000.000,00 HRK

KORISNICI: mikro i mali poduzetnički subjekti

IZNOS POTPORE: 5.000,00 do 50.000,00 HRK

INTENZITET: 100%

PRIHVATLJIVE PROJEKTNE AKTIVNOSTI:

Nastupi na sajmovima/izložbama u Republici Hrvatskoj

 • Zakup izložbenog prostora
 • Uređenje, opremanje i pripremanje štanda
 • Izrada promidžbenog materijala (katalozi, letci, vizitke)
 • Troškovi transporta izložaka
 • Troškovi uvrštavanja u sajamski katalog
 • Troškovi smještaja (prihvatljiv je trošak hotela s najviše tri zvjezdice) i
 • Troškovi prijevoza (trošak prijevoza autobusom 2HRK/km ili trošak karte za ostala prijevozna sredstva u slučaju putovanja zrakoplovom – ekonomska klasa).

POTICANJE START – UP-ova 18.000.000,00 HRK

KORISNICI: mikro, mali i srednji poduzetnički subjekti koji su registrirani unutar razdoblja od 5 godina od datuma podnošenja prijave i nisu isplaćivala dobit vlasnicima.

PRIHVATLJIVE PROJEKTNE AKTIVNOSTI:

 • ulaganje u daljnji razvoj i/ili komercijalizaciju inovativnog proizvoda ili usluge.

IZNOS POTPORE: najviši iznos pojedinačno dodijeljene potpore je 200.000,00 HRK.

NAMJENA: poticanje razvoja inovativnih projekata

PODUZETNIŠTVO KLASTERA 5.000,00 HRK

KORISNICI: klasteri (udruženi subjekti malog gospodarstva – gospodarsko interesna društva, obrti zadruge, društva s ograničenom odgovornošću, dionička društva).

IZNOS POTPORE: do 250.000 HRK za klastere u osnivanju i do 450.000 HRK za operativne klastere

PRIHVATLJIVE PROJEKTNE AKTIVNOSTI:

 • Nove tehnologije
 • Povećanje proizvodnih kapaciteta, energetsku učinkovitost i ekološku proizvodnju
 • Prilagodba poslovnog prostora za osobe s invaliditetom
 • R&D
 • Upravljanje i zaštita intelekt. vlasništva
 • Uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete
 • Stručno osposobljavanje, izobrazba i posebno obrazovanje klaster – menadžera
 • Marketinške aktivnosti
 • Studije opravdanosti osnivanja klastera i
 • Priprema i izradu projektnih prijedloga (SF EU).

PODUZETNIŠTVO CILJNIH SKUPINA MLADI, POČETNICI, OSOBE SA INVALIDITETOM 20.000.000,00HRK

KORISNICI: mikro, mali i srednji poduzetnički subjekti (u dobi od 32 godine – mladi, koji su započeli poslovnu djelatnost od 1.1.2015. – početnici, subjekti u vlasništvu osoba s invaliditetom (civilni i vojni invalidi uz rješenje nadležne ustanove).

IZNOS POTPORE: 20.000 – 100.000 HRK

INTENZITET: 100%

PRIHVATLJIVE PROJEKTNE AKTIVNOSTI:

 • Nabava opreme, alata i inventara (ne uključuje potrošni materijal, trgovačku robu i vozila)
 • Uređenje unutarnjeg poslovnog prostora/radionice
 • Izrada poslovnog plana i konzultantske usluge za financiranje poslovanja
 • Poduzetnička i informatička izobrazba, osim troškova studija
 • Troškovi izrade web stranice i promidžbenog materijala za e-poslovanje
 • Troškovi osnivanja (ne uključuje osnivački kapital)
 • Nabava patenta, licenci, posebnih znanja i vještina – HRKow-how ili nepatentiranog tehničkog znanja i
 • Savjetodavne usluge, tj. intelektualne usluge koje obavljaju vanjski savjetnici, a koje nisu povezane s redovitim tekućim troškovima te nemaju stalni ili periodički karakter troška.

PODUZETNIŠTVO HRVATSKIH BRANITELJA 30.000.000,00 HRK

KORISNICI: poduzetnici, hrvatski branitelji iz Domovinskog rata, mikro, mali i srednji poduzetnički subjekti.

IZNOS POTPORE: 50.000 do 500.000,00 HRK

INTENZITET: 85% mikro subjekti, 70% mali subjekti, 60% srednji subjekti

PRIHVATLJIVE PROJEKTNE AKTIVNOSTI:

 • Modernizacija i proširenje postojeće djelatnosti
 • Uvođenje sustava za unaprjeđenje poslovanja i modernizaciju procesa, inoviranje postojećih i stvaranje novih proizvoda i usluga te provedba organizacijskih ili marketinških inovacija
 • Uređenje poslovnog prostora/radionice
 • Stručno osposobljavanje i obrazovanje
 • Marketinške aktivnosti
 • Stručno usavršavanje
 • Troškovi plaća izravno vezanih uz provođenje projekta i
 • Ostale aktivnosti sukladno Poslovnom planu.

PROMIDŽBA PODUZETNIŠTVA

KORISNICI: organizatori gospodarskih događanja i manifestacija, sajmova i drugih oblika promidžbe malog i srednjeg poduzetništva i obrta

IZNOS POTPORE

Za znanstveno – stručne skupove:

 • Do 50.000,00 HRK za znanstveno – stručni skup međunarodnog karaktera
 • Do 30.000,00 HRK za znanstveno – stručni skup državnog karaktera
 • Do 20.000,00 HRK za znanstveno – stručni skup regionalnog karaktera i
 • Do 10.000,00 HRK za znanstveno – stručni skup gradskog/lokalnog karaktera.

Za gospodarske manifestacije:

 • Do 140.000,00 HRK za gospodarsku manifestaciju međunarodnog karaktera
 • Do 120.000,00 HRK za gospodarsku manifestaciju državnog karaktera
 • Do 50.000,00 HRK za gospodarsku manifestaciju regionalnog karaktera i
 • Do 20.000,00 HRK za gospodarsku manifestaciju gradskog/lokalnog karaktera.

ZADRUŽNO PODUZETNIŠTVO

KORISNICI: zadruge, socijalne zadruge

IZNOS POTPORE: 20.000 do 250.000,00 HRK

INTENZITET: 75%
Poslovno savjetovanje

Poslovno savjetovanje

Kroz više od desetljeće rada tima poslovnih savjetnika za malo i srednje poduzetništvo profilirala se usluga koja povezuje teorijska znanja modernog menadžmenta za uspješnu primjenu.

Edukacija

Edukacija

Vjerujemo u funkcionalna rješenja - rješenje ne smije biti samo sebi svrhom, ono treba imati dodanu vrijednost za klijenta. Edukacija mora biti utemeljena na teorijskom znanju i dobroj praksi.

EU Fondovi i potpore

EU Fondovi i potpore

Članstvo u Europskoj uniji poticaj je da snažnije pokrenemo unutarnje reforme koje su važne za našu dobrobit kao i da očuvamo nacionalne i kulturne jedinstvenosti.

Normirani sustavi upravljanja

Normirani sustavi upravljanja

Bavimo se sustavom upravljanja kvalitetom od svog osnutka 1998. godine. U periodu do danas, na uvođenju sustava kvalitete prema standardu iz serije ISO 9000 radili smo sa više od 100 klijenata.