Top Menu

OHSASŠto je ISO 18001?

OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety management system specification) je sustav za upravljanje i kontrolu zaštite na radu i zaštite zdravlja zaposlenika. Norma je kompatibilna s normama ISO 9001(kontrola kvalitete) i ISO 14001 (zaštita okoliša).

OHSAS osigurava sigurnu i zdravu radnu okolinu, identifikaciju i kontrolu zdravstvenih i sigurnosnih rizika, smanjenje potencijalnog rizika od nezgoda, usklađenje sa zakonskim propisima, te u cijelosti poboljšanje poslovanja.
Najveća vrijednost OHSAS 18001 sustava za upravljanje zaštitom na radu i zaštite zdravlja zaposlenika je bitno smanjuje rizika vezanih s prirodom posla.

Tko uvodi ISO 18001?

Ova međunarodna norma može se primijeniti na svaku organizaciju koja želi:

•    uvesti, održavati i poboljšati sustav za upravljanje i kontrolu zaštite na radu i zaštite zdravlja zaposlenika
•    osigurati usklađenost sa zakonskom regulativom te smanjiti rizik od ozljeda ili obolijevanja zaposlenika
•    povećati ugled u zajednici i među svojim zaposlenicima
•    potvrđivanje odnosno certifikaciju svog sustava od strane međunarodnih certifikacijskih kuća 

Zašto uvesti sustav upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnosti prema normi ISO 18001?
•    Smanjenje rizika od ozljeda ili obolijevanja zaposlenika
•    Smanjenje nezgoda, ozljeda i dana bolovanja
•    Poboljšani ugled i stvaranje povjerenja kod zajednice i zaposlenika
•    Smanjenje troškova zbog sudskih tužbi zaposlenika i isplaćenih odšteta
•    Kompetitivna prednost
•    Pravna sigurnost zbog poštivanja zakona o zaštiti na radu
•    Lakše dobivanje ovlasti i dopuštenja od lokalnih i državnih vlasti

OHSAS 18001 normom obuhvaćena su sljedeća ključna područja:
•    Identifikacija rizika, upravljanje rizicima i utvrđivanje kontrole
•    Zakonski i ostali zahtjevi
•    Ciljevi i OHS program(i)
•    Ljudski potencijali, uloge, dužnosti, odgovornosti i ovlaštenja
•    Osposobljenost, izobrazba i osviještenost
•    Komunikacija, sudjelovanje i savjetovanje
•    Radna kontrola
•    Spremnost i odaziv u hitnim slučajevima
•    Mjerenje rezultata, snimanje stanja i poboljšanja

Poslovno savjetovanje

Poslovno savjetovanje

Kroz više od desetljeće rada tima poslovnih savjetnika za malo i srednje poduzetništvo profilirala se usluga koja povezuje teorijska znanja modernog menadžmenta za uspješnu primjenu.

Edukacija

Edukacija

Vjerujemo u funkcionalna rješenja - rješenje ne smije biti samo sebi svrhom, ono treba imati dodanu vrijednost za klijenta. Edukacija mora biti utemeljena na teorijskom znanju i dobroj praksi.

EU Fondovi i potpore

EU Fondovi i potpore

Članstvo u Europskoj uniji poticaj je da snažnije pokrenemo unutarnje reforme koje su važne za našu dobrobit kao i da očuvamo nacionalne i kulturne jedinstvenosti.

Normirani sustavi upravljanja

Normirani sustavi upravljanja

Bavimo se sustavom upravljanja kvalitetom od svog osnutka 1998. godine. U periodu do danas, na uvođenju sustava kvalitete prema standardu iz serije ISO 9000 radili smo sa više od 100 klijenata.