Top Menu

Partneri

Udruge i organizacije sa kojima Consultor d.o.o. aktivno surađuje kako bi našim klijentima ponudili kvalitetnije i pristupačnije proizvode i usluge.

 

Udruga poslovnih savjetnika (UPS-AMC)
dobrovoljna i neovisna strukovna udruga fizičkih i pravnih osoba sa ciljem zaštite i unapređenja kvalitete svih oblika usluga poslovnog savjetovanja.

Consultor d.o.o. surađuje s UPS-om na definiranju profesionalnih standarda za hrvatske poslovne savjetnike i organiziranju različitih obrazovnih programa. UPS za određena područja izdaje uvjerenja poslovnim savjetnicima u Republici Hrvatskoj u skladu s međunarodnim standardima i praksom. Od svibnja 2005. UPS-AMC je postala pridruženi član Međunarodnog vijeća udruga poslovnih savjetnika (ICMCI).

 

HAMAG – Hrvatska Agencija za Malo Gospodarstvo
Institucija za razvoj i poticanje malog gospodarstva

Možemo vam ponuditi usluge konzultanta za malo gospodarstvo certificiranog od strane HAMAGa kroz njihov program „Mreža konzultanata”. Osim certifikacije HAMAG kroz navedeni program nudi i mogućnosti sufinanciranja konzultantskih usluga u pojedinim područjima. Obratite nam se za više informacija o mogućostima sufinanciranja i sudjelovanju u navedeno porgramu.

Glavne djelatnosti HAMAG-a:

  • poticanje osnivanja i razvoja subjekata malog gosp.
  • poticanje ulaganja u malo gospodarstvo
  • kreditiranje subjekata malog gospodarstva
  • davanje potpora za povećanje zapošljavanja
  • davanje potpora za razvoj suvremenih tehnologija

 

HGK Rijeka – Grupacija konzultanata za gospodarstvo pri HGK ŽK Rijeka –
Odsjeku za malo gospodarstvo, od 1999. godine djeluje Grupacija konzultanata za gospodarstvo, prva i jedina grupacija tog tipa u sustavu HGK čiji je Consultor d.o.o. jedan od prvih članova

Preko sedamdeset članova grupacije konzultanata za gospodarstvo, stručnjaci različitih specijalnosti pružaju širok spektar konzultantskih usluga poduzetnicima: malim i srednjim poduzećima, obrtnicima i ostalim korisnicima.

 

Project Management Institute (SAD)
Napredno razmišljanje – usmjereno ka ciljevima naručitelja, da se na vrijeme, u roku, unutar budžeta i sa zadovoljavajućom kvalitetom odradi ugovoreni posao.

Vodeća udruga za promicanje i razvoj dobre poslovne prakse u upravljanju projektima. Prisutna u više od 125 zemalja diljem svijeta sa preko 200 000 članova, PMI je danas vodeća organizacija na području projektnog menadžmenta.
Consultor se u svom radu koristi cijelim nizom standarda koji su razvijeni od strane PMIa, a Project Management Body Of Knowledge (PMBOK) je postao dominantan standard na području Upravljanja projektima.

Poslovno savjetovanje

Poslovno savjetovanje

Kroz više od desetljeće rada tima poslovnih savjetnika za malo i srednje poduzetništvo profilirala se usluga koja povezuje teorijska znanja modernog menadžmenta za uspješnu primjenu.

Edukacija

Edukacija

Vjerujemo u funkcionalna rješenja - rješenje ne smije biti samo sebi svrhom, ono treba imati dodanu vrijednost za klijenta. Edukacija mora biti utemeljena na teorijskom znanju i dobroj praksi.

EU Fondovi i potpore

EU Fondovi i potpore

Članstvo u Europskoj uniji poticaj je da snažnije pokrenemo unutarnje reforme koje su važne za našu dobrobit kao i da očuvamo nacionalne i kulturne jedinstvenosti.

Normirani sustavi upravljanja

Normirani sustavi upravljanja

Bavimo se sustavom upravljanja kvalitetom od svog osnutka 1998. godine. U periodu do danas, na uvođenju sustava kvalitete prema standardu iz serije ISO 9000 radili smo sa više od 100 klijenata.