Top Menu

Upravljanje projektima - Za napredne

Upravljanje projektima za napredne
Uzevši u obzir izrazito kompleksnu prirodu tematike Upravljanja projektima, unutar Consultora smo razvili niz međusobno povezanih edukacijskih modula koja kroz svoj sadržaj pokrivaju sva ključna područja i faze projektnog ciklusa.
Svi moduli se mogu slušati u jednom paketu, u obliku višednevnog seminara ili kao zasebne cjeline vezane uz specifična područja. Smatramo da smo time dali našim klijentima veću fleksibilnost te omogućili lakše fokusiranje na probleme u organizaciji.

01.Planiranje projekta
Kroz modul Planiranje projekta proći ćemo sve ključne korake u izradi projektnog plana koji su definirani metodologijom PMIa (Project Management Institute). Proces planiranja započinje definiranjem općeg i specifičnih cilj(eva)te oblikovanje tih ciljeva u precizne projektne zahtjeve.
Nakon definiranih ciljeva spremni smo definirati ukupni obuhvat projekta tj. ono ukupno što želimo projektom ostvariti (ni manje ni više). Kod definiranja obuhvata moramo razmotriti ograničenja koja su stavljena pred nas kao i određene pretpostavke koje sa sobom uvijek nose dozu rizika kod preciznijeg planiranja.

Nakon utvrđenog i potvrđenog obuhvata projekta spremni smo za detaljniju razradu projektnih aktivnosti. Vrijeme je za izradu WBSa (Work Breakdown Structure) našeg projekta i definiranje projektnih resursa tj. projektnog tima.
Aktivnosti definirane WBSom u slijedećoj fazi logički povezujemo te pronalazimo kritični put (Critical path) našeg rasporeda. Sam proces završavamo procjenjivanjem troškova i izradom projektnog budžeta.

Planiranje projekta je vrlo često zanemaren dio samog procesa i ne posvećujemo su dovoljno pažnje. Takvim pristupom već u samom startu smanjujemo šanse za uspješnu realizaciju našeg projekta

„If you fail to plan, you plan to fail“

Što ćete naučiti?

 • Osnovne tehnike i metode upravljanja projektima
 • Postavljanje realističnih i mjerljivih ciljeva
 • Raščlaniti projekt na manje, lakše upravljive dijelove (WBS)
 • Procijeniti trajanje projekta
 • Čitati i izraditi mrežni dijagram i Gantt dijagram
 • Procijeniti resurse
 • Pronaći Kritični put projektnog rasporeda
 • Procijeniti troškove projekta

02.Komunikacija i razvoj tima
Razvoj timskog duha i kvalitetna i učinkovita komunikacija je temelj svakog uspješnog projekta te samim time spada i u osnovna znanja svakog uspješnog Voditelja projekta.
Komunikacijske vještine su krucijalna znanja za uspješnog Voditelja projekta u današnjem poslovanju. Istraživanja su pokazala da se oko 90% posla Voditelja projekta sastoji u komunikaciji sa različitim uključenim stranama (stakeholders) na projektu.

Osim komunikacijskih vještina Voditelj projekta mora biti u stanju prepoznati ključne ljude potrebne za uspješnu realizaciju projekta te ih pridobiti za svoj tim tj. zajedničke projektne ciljeve.

U ovom modulu se fokusiramo na izradu komunikacijskog plana i izvještavanja na projektu, te na analizu projektnog tima koristeći se Belbinovim upitnicima te Tuckmanovom teorijom o izgradnji i razvoju tima.Što ćete naučiti?

 • Važnost komunikacije u pojedinim fazama projekta
 • Analiza uključenih strana (dionika) na projektu
 • Izrada formalnog komunikacijskog plana
 • Primjeri izvještavanja o napretku na projektu
 • Analiza pojedinih članova tima koristeći se Belbinovim upitnikom
 • Procjena trenutnog stanja našeg projektnog tima u odnosu na Tuckmana

03.Microsoft Project
Kao i za svaki posao i za kvalitetno upravljanje projektom moramo imati dobar alat. Alat nam neće napraviti posao za nas i ukoliko ne znamo dovoljno o poslu koji radimo ni najbolji alat nas neće spasiti, ali ako imamo dobru podlogu znanja sa dobrim alatom ćemo posao napraviti brže, učinkovitije i jednostavnije. MS Project je danas najzastupljeniji alat na tržištu i statistike govore da oko 80% voditelja projekta koristi MS Project u svom svakodnevnom radu.

Unatoč velikom mnoštvu različitih funkcija MS Project aplikacija, njegova najveća odlika je „skalabilnost“ tj. mogućnost korištenja određenih razina funkcija u odnosu na naše potrebe.

Tako možemo koristiti aplikaciju samo za izradu Gantt dijagrama kao vizualnog pomagala, možemo koristiti mogućnosti praćenja izvedbe projekta na općoj razini ili možemo ući u vrlo detaljno praćenje sa unosom sati rada pojedinih resursa po pojedinim aktivnostima. Koliko smo spremni vremena koristiti za unos podataka toliko ćemo dobiti preciznije povratne informacije.Što ćete naučiti?

 • Osnovne dijelove MS Project aplikacije
 • Izraditi raspored projekta u MS Projectu
 • Logički povezati projektne aktivnosti
 • Dodijeliti i nivelirati resurse
 • Pratiti napredovanje projekta
 • Izraditi informativne izvještaje

04.Upravljanje ostvarenom vrijednošću
Upravljanje Ostvarenom Vrijednošću (eng. Earned Value Management) je napredan sustav praćenja i kontrole nad izvođenjem projektnog posla koji je Vlada SADa prihvatila kao obavezni standard za sve investicijske projekte na kojima sudjeluje kao financijer.
Kroz vrijeme, pojednostavljena verzija EVMa je prihvaćena i od strane privatnog sektora kao koristan alat za praćenje realizacije projekta u odnosu na prvotni projektni plan, kao i za procjenu krajnjih troškova i trajanja projekta.

Korištenjem tehnike upravljanja ostvarenom vrijednošću dolazimo do niza indeksa koje možemo koristiti kao prve znakove upozorenje o tome da projekt ne napreduje prema vremenskom rasporedu ili da troši prevelike resurse od prvotno planiranih.
Također smo u mogućnosti procijeniti na osnovi dosadašnjeg tijeka projekta krajnje troškove ili vrijeme završetka, što su informacije koje nam uvelike pomažu u donošenju poslovnih odluka.
Što ćete naučiti?

 • Što je Ostvarena Vrijednost?
 • Što je Analiza Ostvarene vrijednosti?
 • Osnovni pojmovi vezani uz EVM
 • Izračunati EVM Indekse
 • Što nam govore EVM indeksi
 • Procijeniti krajnje troškove i trajanje projekta
edukacija

Poslovno savjetovanje

Poslovno savjetovanje

Kroz više od desetljeće rada tima poslovnih savjetnika za malo i srednje poduzetništvo profilirala se usluga koja povezuje teorijska znanja modernog menadžmenta za uspješnu primjenu.

Edukacija

Edukacija

Vjerujemo u funkcionalna rješenja - rješenje ne smije biti samo sebi svrhom, ono treba imati dodanu vrijednost za klijenta. Edukacija mora biti utemeljena na teorijskom znanju i dobroj praksi.

EU Fondovi i potpore

EU Fondovi i potpore

Članstvo u Europskoj uniji poticaj je da snažnije pokrenemo unutarnje reforme koje su važne za našu dobrobit kao i da očuvamo nacionalne i kulturne jedinstvenosti.

Normirani sustavi upravljanja

Normirani sustavi upravljanja

Bavimo se sustavom upravljanja kvalitetom od svog osnutka 1998. godine. U periodu do danas, na uvođenju sustava kvalitete prema standardu iz serije ISO 9000 radili smo sa više od 100 klijenata.