Top Menu

Upravljanje projektima - Za početnike

Kako Početi?
Ukoliko je vaše poznavanje tematike Projektnog menadžmenta niska, ali osjećate da vam je potrebna takva vrsta znanja u vašem poslovanju ovo je seminar za vas. U jednodnevnom seminaru pripremili smo za vas niz lekcija, vježbi i zanimljivih primjera koji će vam poslužiti kao izvrsna osnova za primjenu projektnog menadžmenta u vašem svakodnevnom radu ili za nastavak edukacije kroz složenije seminare i programe.

Ključne prednosti:
  • Seminar je prilagođen svima onima koji sudjeluju u projektima, kao voditelji ili članovi tima, posjeduju određeno iskustvo, ali im nedostaje sistematizirano znanje o vođenju
  • Seminar je osmišljen kao uvod u naprednije metode, tehnike i alate upravljanja projektima
  • Povezana teorija i praksa. Naučena teorija se odmah i primjenjuje kroz različite primjere.
  • Učenje i praktičan rad u radnim grupama / timovima

Za koga: Seminar je pogodan za sve one koji ju svakodnevnom radu sudjeluje u radu na projektima
Način rada: Seminar se sastoji od teorijskog i praktičnog dijela, a svaki sudionik dobiva skriptu sa materijalima
Trajanje: 1 dan (7 h)
Lokacija: Seminar možemo prilagoditi izvođenju unutar vaše organizacije ili na našoj lokaciji.


Što ćete naučiti?
  • Osnovne tehnike i metode upravljanja projektima
  • Postavljanje realističnih i mjerljivih ciljeva
  • Raščlaniti projekt na manje, lakše upravljive dijelove (WBS)
  • Procijeniti trajanje projekta
  • Procijeniti resurse
  • Procijeniti troškove projekta
edukacija

Poslovno savjetovanje

Poslovno savjetovanje

Kroz više od desetljeće rada tima poslovnih savjetnika za malo i srednje poduzetništvo profilirala se usluga koja povezuje teorijska znanja modernog menadžmenta za uspješnu primjenu.

Edukacija

Edukacija

Vjerujemo u funkcionalna rješenja - rješenje ne smije biti samo sebi svrhom, ono treba imati dodanu vrijednost za klijenta. Edukacija mora biti utemeljena na teorijskom znanju i dobroj praksi.

EU Fondovi i potpore

EU Fondovi i potpore

Članstvo u Europskoj uniji poticaj je da snažnije pokrenemo unutarnje reforme koje su važne za našu dobrobit kao i da očuvamo nacionalne i kulturne jedinstvenosti.

Normirani sustavi upravljanja

Normirani sustavi upravljanja

Bavimo se sustavom upravljanja kvalitetom od svog osnutka 1998. godine. U periodu do danas, na uvođenju sustava kvalitete prema standardu iz serije ISO 9000 radili smo sa više od 100 klijenata.