Top Menu

EFQM/CAF model izvrsnosti

Izvrsnost javne uprave na prostoru EU

Krajem devedesetih godina, kroz pridruživanje novih članica, osjetila se potreba za sustavnim pristupom razvoja kvalitete upravljanja u javnoj upravi u zemljama EU. U proteklih desetak godina razvijan je model koji bi bio primjenjiv i usporediv za sve vrste organizacija. Rezultata takvog razvoja je CAF - Common Assessment Framework

Što je CAF?
CAF je bodovni alat koji mjeri razinu izvrsnosti upravljanja u javnoj upravi u EU kroz samoprocjenu. Dva su pogleda - kako organizacija sustavno stvara preduvjete dobrog upravljanja, te kakvi su  postignuti rezultati.
Alat sadrži 9 ključnih pokazatelja, koji obuhvaćaju 27 kriterija. Temeljem istih moguće je izmjeriti dosegnutu razina upravljanja, ali i utvrditi koja su kritična mjesta poboljšanja u narednom periodu.

CAF je razvijen kroz neformalnu suradnju između ministarstva za javnu upravu 15 članica Europske unije, a temeljen je na modelu EFQM (European Foundation for Quality Management) koji je posebno prilagođen potrebama  specifičnostima javne uprave.
caf_model
Unaprijedite organizaciju kroz CAF

Model CAF je razvijen kako bi promovirao izvrsnost upravljanja u javnom sektoru zemalja Europske Unije. Učenje i napredovanje se lakše ostvaruje kroz razmjenu iskustva i usporedbu (benchmarking) s drugim sličnim organizacijama u javnom sektoru Europe. Krajem 2008. preko 2000 organizacija u EU (npr. od Norveške pa do Bosne i Hercegovine) je primijenilo CAF kao interni alat za samoprocjenu i kontinuirano unapređenje organizacije.

Što se želi postići kroz razvoj i primjenu CAFa u javnoj upravi Europske unije?
  • Dobiti zajednički standard
  • Izraditi jeftin i svima dostupan alat koji će funkcionirati po principu samo-procjene,
  • CAF model kao poveznica između različitih modela upravljanja (npr. BSC, TQM, upravljanje poslovnim procesima…)
  • Unaprijediti upravljanje kvalitetom u javnoj upravi
  • Dobivanje mjerljivih indikatora koji će omogućiti praćenje rezultata tijekom vremenskog perioda i usporedbu s drugim organizacijama javne uprave unutar EU

Consultor i CAF

Približavanje EU i skora integracija neminovno vode ‘buđenju’ razine svijesti i potreba lokalne samouprave za poslovnom izvrsnošću. Među prvima smo započeli suradnju s JLS na uvođenju i pomoći pri certifikacija sustava upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001.

Iz tih razloga s izrazitim zadovoljstvom vam možemo ponuditi usluge vezane uz procjenu organizacije temeljem CAF modela. U kratkom vremenu i uz minimalne troškove možemo vam dati preliminarnu procjenu stanja vaše organizacije u odnosu na dobru praksu drugih sličnih organizacija u EU okvirima. Mi smo spremni!

Da li ste i Vi spremni za takav iskorak?
caf_logo

Poslovno savjetovanje

Poslovno savjetovanje

Kroz više od desetljeće rada tima poslovnih savjetnika za malo i srednje poduzetništvo profilirala se usluga koja povezuje teorijska znanja modernog menadžmenta za uspješnu primjenu.

Edukacija

Edukacija

Vjerujemo u funkcionalna rješenja - rješenje ne smije biti samo sebi svrhom, ono treba imati dodanu vrijednost za klijenta. Edukacija mora biti utemeljena na teorijskom znanju i dobroj praksi.

EU Fondovi i potpore

EU Fondovi i potpore

Članstvo u Europskoj uniji poticaj je da snažnije pokrenemo unutarnje reforme koje su važne za našu dobrobit kao i da očuvamo nacionalne i kulturne jedinstvenosti.

Normirani sustavi upravljanja

Normirani sustavi upravljanja

Bavimo se sustavom upravljanja kvalitetom od svog osnutka 1998. godine. U periodu do danas, na uvođenju sustava kvalitete prema standardu iz serije ISO 9000 radili smo sa više od 100 klijenata.