POZIV - primjena informacijske i komunikacijske tehnologije za poboljšanje poslovnih procesa

Ministarstvo poduzetništva i obrta raspisalo je otvoreni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava koje obuhvaća područje malog i srednjeg poduzetništva, te obrte. Potpore su primjenjive na informacijske i komunikacijske tehnologije za poboljšanje poslovnih procesa. Ukoliko prepoznate mogućnosti za Vašu projektnu ideju javite nam se jer smo uvjereni da Vas možemo kvalitetno podržati u nastojanju da povećate iznos pridobivenih sredstava.


Visine potpore

Ukupan iznos sredstava za financiranje je 24.061.600,00 kn pri čemu je najmanji iznos potpore 150.000,00 kn, a najveći iznos 750.000 kn sufinanciranja bespovratnih sredstava prema prihvatljivim troškovima. Potpore će se dodijeliti u skladu s Uredbom Komisije (EU). Najviši intenzitet potpore određuje se prema indeksu razvijenosti jedinice lokalne samouprave (minimalno 70% do maximalno 85%):

2

Prihvatljivi prijavitelji

Pravne i fizičke osobe:

 • koje su mikro, mala i srednja poduzeća sukladno Preporuci Europske komisije 2003/361/EC od 6. svibnja 2003.
 • koje su registrirane u Republici Hrvatskoj;
 • koje su osnovane prije 01. siječnja 2013. godine, te imaju ostvareni promet u 2013. godini;
 • koje nisu bili u blokadi ukupno više od 20 dana, od toga ne više od 5 dana u kontinuitetu, u proteklih 6 mjeseci od dana podnošenja projektne prijave;
 • koje imaju najmanje jednog zaposlenika u godini koja prethodi prijavi, na temelju broja godišnjih jedinica rada.
Opširnije...

POTPORE - PODUZETNIČKI IMPULS MALI I SREDNJI PODUZETNICI

U nastavku objavljujemo najvažnije informacije vezane uz poticajne mjere Poduzetničkog impulsa, te ukoliko prepoznate mogućnosti za Vašu projektnu ideju javite nam se jer smo uvjereni  da Vas možemo kvalitetno podržati u nastojanju da povećate iznos pridobivenih sredstava.

Mali i srednji poduzetnici ( do ili jednako 249 zaposlenih, prihod manji ili jednak 50 mil eura ili ukupna aktiva manja ili jednaka 43 mil eura)

Mali i srednji gospodarski subjekti (isključivo obrti i trgovačka društva)sukladno zakonskoj definiciji koji su prema Odluci o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti NKD2007 (NN 58/07 i 72/07) registrirani za područje:

 •     C (Prerađivačka industrija), Odjeljak 10-32
 •     E (Opskrba vodom; Uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliš) ,Odjeljak37 –39


Prihvatljive projektne aktivnosti su:

Opširnije...

POTPORE - PODUZETNIČKI IMPULS MIKRO PODUZETNICI

U nastavku objavljujemo najvažnije informacije vezane uz poticajne mjere Poduzetničkog impulsa, te ukoliko prepoznate mogućnosti za Vašu projektnu ideju javite nam se jer smo uvjereni  da Vas možemo kvalitetno podržati u nastojanju da povećate iznos pridobivenih sredstava.

Mikro poduzetnici (do ili jednako  9 zaposlenih, prihod ili ukupna aktiva do ili jednako 2 mil eura):

Mikro gospodarski subjekti (isključivo obrti i trgovačka društva) sukladno zakonskoj definiciji:
§ koji su prema Odluci o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti NKD2007 (NN 58/07 i 72/07)
registrirani za sva područja, osim za područja i odjeljke:

 • Područje A (Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo)
 • Područje G (Trgovina na veliko i malo, popravak motornih vozila i motocikala)
 • Odjeljak 56 (Djelatnost pripreme i usluživanja hrane i pića) – Skupina 56.3 (Djelatnosti pripreme i usluživanja pića)

IZNOSI, INTENZITET POTPORE I NAČIN ISPLATE

 • Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 10.000,00 kuna,
 • Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 300.000,00 kuna

 

Opširnije...

Poduzetnički impuls 2014. u vrijednosti od 1,26 milijardi kuna

Vlada RH je na sjednici održanoj 6. veljače 2014. donijela je Program poticanja poduzetništva i obrta – Poduzetnički impuls 2014. s ukupnim proračunom od 1,26 milijardi kuna.

Ovaj iznos uključuje i iznose za finalne isplate po projektima koji se prenose u 2015. odnosno u 2016. godinu na EU projektima, a od ukupnog je iznosa za dodjeljivanje bespovratnih potpora planirano 413,8 milijuna kuna.
 
Poduzetnički impuls sadrži mjere poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva za koje se koriste sredstva državnog proračuna Republike Hrvatske te Strukturnih fondova Europske unije, a koji su Republici Hrvatskoj postali dostupni ostvarenjem članstva u Europskoj uniji.
 
Poduzetnički impuls za ovu godinu ima četiri programska prioriteta:

 

 1. Jačanje konkurentnosti malog gospodarstva, za što je planiran ukupni iznos od 413,8 milijuna kuna;
 2. Unapređenje poduzetničkog okruženja s planiranim iznosom od 74,6 milijuna kuna;
 3. Promocija i učenje za poduzetništvo i obrt, za što se planira 248,1 milijun kuna;
 4. Lakši pristup financiranju planiran iznos od 529,1 milijun kuna.


U ovoj se godini, kako se ističe u prijedlogu programa, nastavlja s naglašavanjem učinkovitosti javnih sredstva tako što se dodjeljuje manji broj potpora veće prosječne vrijednosti, s uklanjanjem administrativnih prepreka, povećava se transparentnost i vidljivost javnih poziva, a posebna važnost daje se unapređenju sustava praćenja i procjene učinka dodijeljenih potpora.

Ključna odrednica “Poduzetničkog impulsa” u 2014. godini je stvaranje povoljnijeg poduzetničkog okruženja te poticanje inovacija i internacionalizacije u svrhu povećanja dodane vrijednosti stvorene u sektoru malog gospodarstva.

U ministarstvu ističu da su ciljevi su jačanje konkurentnosti, unaprjeđenje poduzetničkog okruženja, promocija, lakši pristupi financiranju i sve ono za što smatramo da bi moglo unaprijediti poduzetništvo u Republici Hrvatskoj. Očekuje se da će se tijekom ove godine dodijeliti 1300 potpora, u maksimalnom iznosu potpora iz Državnog proračuna do 1.400.000,00 kuna, odnosno do maksimalno 26.000.000,00 kuna iz sredstava EU.Natječaj za dodjelu sredstava iz Državnog proračuna bit će raspisan sredinom veljače, dok su neki natječaji, oni za europska sredstva, već raspisani i u tijeku, a poziv traje do kraja veljače. Projektni prijedlozi bit će primani od 1. travnja 2014.


Dodatne informacije možete skinuti ovdje.


Stranica 2 od 7