Top Menu

IZGRADNJA I OPREMANJE PROIZVODNIH KAPACITETA MSP

Poštovani,

i ove godine aktualan je natječaj  za rast i razvoj MSP. Novost je, što uz već uobičajenu C prerađivačku industriju, ovaj put je prošireno s područjem J informacije i komunikacije. Kada se uzmu kriteriji isključenja vidljivo je da se radi o području J.62 – računalno programiranje.

Zbog našeg dugogodišnjeg informatičkog iskustva pozivamo sve informatičke tvrtke koje imaju potrebe ulaganja u proširenje proizvodnih kapaciteta, zapošljavanja ljudi, nabavku opreme, a naročito izvoznu orijentaciju … javite se za detaljne informacije, gdje zajedno možemo napraviti procjenu prolaznosti vašeg projekta.

 

OKVIRI NATJEČAJA

Ukupni okvirni budžet je 200.000.000 kuna. Rasponi potpora su minimalno od 500.000 kuna, pa maksimalno do 15.000.000 kuna.

Iznosi bespovratnih sredstava su od: 35% za srednje poduzetnike i 45% za mikro i male poduzetnike.

Uz Vaše osnovne projektne potrebe, moguće je proširenje financiranja za sljedeću namjenu:

Savjetodavne usluge – ne mogu prelaziti   50%   prihvatljivih   troškova, a max. do 1.000.000 kuna. 

Sudjelovanje  na  sajmovima  – ne mogu prelaziti   50%   prihvatljivih   troškova, a max. do 1.000.000 kuna. 

Intenzitet potpore male vrijednosti (de minimis) mogu ići do 1.500.000 kuna, s time d ne mogu prelaziti 50% vrijednosti troškova koji spadaju u 'de minimis' kategoriju.

Poslovno savjetovanje

Poslovno savjetovanje

Kroz više od desetljeće rada tima poslovnih savjetnika za malo i srednje poduzetništvo profilirala se usluga koja povezuje teorijska znanja modernog menadžmenta za uspješnu primjenu.

Edukacija

Edukacija

Vjerujemo u funkcionalna rješenja - rješenje ne smije biti samo sebi svrhom, ono treba imati dodanu vrijednost za klijenta. Edukacija mora biti utemeljena na teorijskom znanju i dobroj praksi.

EU Fondovi i potpore

EU Fondovi i potpore

Članstvo u Europskoj uniji poticaj je da snažnije pokrenemo unutarnje reforme koje su važne za našu dobrobit kao i da očuvamo nacionalne i kulturne jedinstvenosti.

Normirani sustavi upravljanja

Normirani sustavi upravljanja

Bavimo se sustavom upravljanja kvalitetom od svog osnutka 1998. godine. U periodu do danas, na uvođenju sustava kvalitete prema standardu iz serije ISO 9000 radili smo sa više od 100 klijenata.