Top Menu

Seminar SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA

Indeks Članka

 

- o -

Sadržaj i tematske cjeline:

 1. Životni ciklus tvrtke uz procjenu razine upravljanja

Gdje se tvrtka nalazi u životnom ciklusu razvoja? Da li smo tek pokrenuli poduzetništvo ili smo dugo godina na tržištu?

Imamo li formalno uspostavljene temelje upravljanja kao što su:

 • Misija, vizija, planovi razvoja?
 • Da li je organizacijska struktura definirana i da li su radnici s njom upoznati?
 • Koliko dobro smo definirali i postavili poslovne procese?
 • Kako pratimo radni učinak zaposlenih? Postoji li sustav nagrađivanja?
 • Kakva je organizacijska kultura – mjerimo li zadovoljstvo zaposlenih i ključnih dionika?

Diskusiji će biti razmotreno da li u cilju unaprjeđenja poslovanja treba provesti sistematizaciju radnih mjesta, možda napraviti reorganizaciju ili reinženjering poslovanja?

 1. Povezivanje strategije organizacije s plaćama i nagradama

Kakva je poslovna strategija, koncept poslovanja ili poslovni model tvrtke?

Da li je poslovni sustav baziran na čvrstim, predefiniranim poslovima ili je baziran na fleksibilnim poslovima gdje je potrebno učenje, snalažljivost…?

Da li su i na koji način povezani dugoročni ciljevi poslovanja s plaćama i nagradama?

U sklopu radionice svrha je koncipirati vezu između plaća pojedinih radnih mjesta i dugoročnih ciljeva tvrtke.

 1. Provedba sistematizacije radnih mjesta

Ako govorimo o mikro i malom poduzetništvu pitanje je kome treba, a kome ne sistematizacija radnih mjesta. U Zakonu o radu propisano je u članku 26.

(1) Poslodavac koji zapošljava najmanje dvadeset radnika dužan je donijeti i objaviti pravilnik o radu kojim se uređuju plaće, organizacija rada, postupak i mjere za zaštitu dostojanstva radnika te mjere zaštite od diskriminacije i druga pitanja važna za radnike zaposlene kod toga poslodavca, ako ta pitanja nisu uređena kolektivnim ugovorom.

Uobičajeni formalno-pravni okvir kojim se uređuju ovi odnosi provode se kroz sistematizaciju radnih mjesta. Predavač ima bogato iskustvo u desecima tvrtki MSP ali isto tako i u velikim poslovnim sustavima.

Cilj seminara je podijeliti iskustvo kako napraviti kvalitetnu dokumentaciju koja ima vrijednost za poslodavca kao što su npr. ugovorni aspekti poslodavac vs. radnik, zaštita od različitih rizika i pravne izloženosti poslodavca, uređenje niza važnih pitanja koje mikro i malo poduzetništvo uobičajeno osvijesti u trenutku nastanka problema, tj. plaćanja različitih kazni, internih ili vanjskih sporova.

Teme su:

 • kakvu organizacijsku strukturu izabrati – postoji preko stotinu različitih organizacijskih modela, uspjeh leži u tome da se postavi onaj koji najbolje pristaje organizaciji u trenutnom životnom ciklusu razvoja!
 • važnost dobrog poznavanja vlastitih poslovnih procesa (upravljački, temeljni kojim stvaramo vrijednost, procesi podrške koji moraju biti i sl.)
 1. kako definirati nadležnosti, odgovornosti i ovlasti za pojedina radna mjesta
 1. Postavljanje sustava plaća i nagrađivanja

Na temelju nekoliko primjera iz prakse biti će prezentirani nužni preduvjeti za uvođenje sustavnog praćenja radnog učinka, mjerenje uspješnosti i učinkovitosti radnika, te sukladno tome strukturiranje plaće koja ovisi o osobnom, timskom i organizacijskom učinku. Teme su:

 • struktura ukupnih primanja radnika
 • različite sheme nagrađivanja i politike vrednovanja radnih mjesta ili rada

U slučaju interesa polaznika moguće je održati zasebne radionice na kojima se mogu razmatrati konkretni modeli primjene strukturiranog sustava plaća i nagrađivanja radnika u tvrtkama u kojima rade.

Poslovno savjetovanje

Poslovno savjetovanje

Kroz više od desetljeće rada tima poslovnih savjetnika za malo i srednje poduzetništvo profilirala se usluga koja povezuje teorijska znanja modernog menadžmenta za uspješnu primjenu.

Edukacija

Edukacija

Vjerujemo u funkcionalna rješenja - rješenje ne smije biti samo sebi svrhom, ono treba imati dodanu vrijednost za klijenta. Edukacija mora biti utemeljena na teorijskom znanju i dobroj praksi.

EU Fondovi i potpore

EU Fondovi i potpore

Članstvo u Europskoj uniji poticaj je da snažnije pokrenemo unutarnje reforme koje su važne za našu dobrobit kao i da očuvamo nacionalne i kulturne jedinstvenosti.

Normirani sustavi upravljanja

Normirani sustavi upravljanja

Bavimo se sustavom upravljanja kvalitetom od svog osnutka 1998. godine. U periodu do danas, na uvođenju sustava kvalitete prema standardu iz serije ISO 9000 radili smo sa više od 100 klijenata.