Top Menu

Poslovna suradnja sa Sanitat Dubrovnik

sanitat

U svibnju 2015. Consultor d.o.o. je potpisao UGOVOR O SAVJETODAVNIM I TEHNIČKIM POSLOVIMA ZA USKLAĐENJE ORGANIZACIJE SUKLADNO PREPORUKAMA DRŽAVNE REVIZIJE.  

 

Često se rad Državne revizije vezuje isključivo uz financijske nadzore u cilju otkrivanja ili sprječavanja prijevara. Naša zadnja iskustva u radu s komunalnim društva govore da Državna revizija ulaže značajne napore u povećanje odgovornosti svih sudionika u procesu prikupljanja, trošenja i upravljanja javnim sredstvima, što potiče zakonitost, učinkovitost i djelotvornost javnih subjekata, kako upravljanju imovinom, tako i upravljanju ljudskim resursima. 

 

U slučaju Sanitata preporuke su potakle pozitivne promjene u organizaciji. Naime kako se zadnja sistematizacija provela prije jednog desetljeća ostalo je niz područja koje treba uskladiti. S dolaskom nove, mlade uprave g. Vedrana Kunice, usklađenja neće biti samo formalno-pravne prirode, već se očekuju bitne promjene kao što su pokretanje novih djelatnosti, reviziju postojećih plaća i uvođenje sustava praćenja radnog učinka i nagrađivanja radnika. 

 

Ovaj zadnji segment je "mala revolucija" za komunalni sektor, budući da su u većini društva plaće fiksne, nevezane uz rad pojedinca već uz poziciju koju je zauzeo. Veselimo se ovim promjenama i ističemo kao dobar doprinos u poticaju razvoja od strane Državne revizije. Također se nadamo da će ovakvadobra praksa biti uzor i poticaj za ostala komunalna društva, ističe Žarko Baštovanović, direktor Consultora.

 

Poslovno savjetovanje

Poslovno savjetovanje

Kroz više od desetljeće rada tima poslovnih savjetnika za malo i srednje poduzetništvo profilirala se usluga koja povezuje teorijska znanja modernog menadžmenta za uspješnu primjenu.

Edukacija

Edukacija

Vjerujemo u funkcionalna rješenja - rješenje ne smije biti samo sebi svrhom, ono treba imati dodanu vrijednost za klijenta. Edukacija mora biti utemeljena na teorijskom znanju i dobroj praksi.

EU Fondovi i potpore

EU Fondovi i potpore

Članstvo u Europskoj uniji poticaj je da snažnije pokrenemo unutarnje reforme koje su važne za našu dobrobit kao i da očuvamo nacionalne i kulturne jedinstvenosti.

Normirani sustavi upravljanja

Normirani sustavi upravljanja

Bavimo se sustavom upravljanja kvalitetom od svog osnutka 1998. godine. U periodu do danas, na uvođenju sustava kvalitete prema standardu iz serije ISO 9000 radili smo sa više od 100 klijenata.