Top Menu

Objedinjavanje komunalnih društava

Objedinjavanje komunalnih društava vodoopskrbe i odvodnje 

  

Mnoga društva vodoopskrbe i odvodnje u iščekivanja su promjena koje bi uskoro trebao donijeti Zakonu o vodama. Glasina je dosta od najave kratkog roka objedinjavanja koje bi se trebalo dogoditi već u 2016-toj, o 'katalizatorima' promjena koji će potaknuti odluke vlasnika, o modelima budućeg ustroja kao što su ustanova, GIU ili nešto treće. 

  

Kako je razdvajanje bilo bolno za mnoga komunalna društva, tako će objedinjavanje biti bolnije iz niza razloga: 

 • niz KD-a ima višak zaposlenih. Kod objedinjavanja nužno mora doći do smanjenja broja direktora, administrativnog i pomoćnog osoblja. Sve u svemu ili otpuštanje/zbrinjavanje ili eventualno zadržavanje radnika što u operativnom smislu može zakočiti rad društva  

 • također je za očekivati da će se racionalizirati specijalizirani servisi vezani uz temeljne usluge, mada ovo ovisi o niza čimbenika kao što su npr. broj potrošača, teritorijalna rasprostranjenost mreže, daljnji razvoj mreže itd. 

 • dosadašnji odnosi jedan vlasnik / vlasnici vs. uprava KD. Ti odnosi su bili relativno jednostavni, što je operativno za upravu KD bila zahvalna situacija u smislu donošenja poslovnih politika, godišnjih programa i planova 

 • također se očekuje viša razina potrebnih kompetencija u upravljanju, počevši od uprave pa sve do rukovoditelja i voditelja 

 • pojedina uslužna područja se protežu izvan županijskih granica tako da će se nužno javiti tehničko-tehnološki i logistički problemi 

 • itd.   

Image

Primjer koncepta objedinjavanja model jake povezanosti! U pravnom smislu objedinjavanje može biti spajanje postojećih društava ili pripajanje postojećih društava novoosnovanom subjektu (npr. ustanova, regionalno nadkomunalno društvo!?) 

   

Kako CONSULTOR može pomoći 

  

Kroz dubinsko poznavanje problema u ovome sektoru, te naša iskustva u organizacijskom razvoju, tranzicijskim procesima, oblikovanju organizacije možemo doprinijeti na sljedeći način: 

 • smatramo da je dijeljenje ideja, razmjena informacija i iskustva doprinosi pozitivnom okruženju u kojem nastaje kvalitetno rješenje za sve uključene strane 

 • da bi nosioci procesa tranzicije mogli donijeti kvalitetne odluke potrebno je dubinski sagledati problem. Budući da smo ranije sudjelovali na sličnim projektima možemo ponudi izradu elaborata o objedinjavanju koji obuhvaća: 

  • formalno-pravni oblik i učinak povezivanja 

  • gospodarski i ekonomski aspekti dugoročna održivost poslovanja, razvojni potencijali 

  • organizacijsko-upravljački učinak povezivanja 

  • financijsko-računovodstveni i porezni pogled na rad objedinjenog društva 

  • tehničko-tehnološki aspekti povezivanja 

 • usluge vođenja i koordiniranja svih projektnih aktivnosti tranzicije 

 • usluge implementacije softverskog rješenja koji će osigurati jedinstvene, standardizirane i nadzirane tijekove informacija bez obzira na veličinu društva, složenost procesa ili broj zaposlenih 

Na raspolaganju smo za sve dodatne informacije na ovu temu (kontakt: Žarko Baštovanović)!

Poslovno savjetovanje

Poslovno savjetovanje

Kroz više od desetljeće rada tima poslovnih savjetnika za malo i srednje poduzetništvo profilirala se usluga koja povezuje teorijska znanja modernog menadžmenta za uspješnu primjenu.

Edukacija

Edukacija

Vjerujemo u funkcionalna rješenja - rješenje ne smije biti samo sebi svrhom, ono treba imati dodanu vrijednost za klijenta. Edukacija mora biti utemeljena na teorijskom znanju i dobroj praksi.

EU Fondovi i potpore

EU Fondovi i potpore

Članstvo u Europskoj uniji poticaj je da snažnije pokrenemo unutarnje reforme koje su važne za našu dobrobit kao i da očuvamo nacionalne i kulturne jedinstvenosti.

Normirani sustavi upravljanja

Normirani sustavi upravljanja

Bavimo se sustavom upravljanja kvalitetom od svog osnutka 1998. godine. U periodu do danas, na uvođenju sustava kvalitete prema standardu iz serije ISO 9000 radili smo sa više od 100 klijenata.