Top Menu

IZMJENA JAVNOG POZIVA

Nastavno na prethodnu informaciju o aktualnom natječaju za bespovratna sredstva za poduzetnika "Povećanje gospodarske aktivnosti i konkurentnosti malih i srednjih poduzeća" Ministarstva poduzetništva i obrta, dostavljamo sljedeću obavijest:

Izmjena javnog poziva na dostavu projektnih prijava „Povećanje gospodarske aktivnosti i konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva“

Dana 16. siječnja 2014. godine objavljena je izmjena Uputa za prijavitelje (označeno u tekstu dokumenta) i pojedinih dijelova pripadajuće natječajne dokumentacije objavljenih 23. prosinca 2013. godine.

Referentne dokumente možete pronaći na: http://www.minpo.hr/default.aspx?id=515.

Poslovno savjetovanje

Poslovno savjetovanje

Kroz više od desetljeće rada tima poslovnih savjetnika za malo i srednje poduzetništvo profilirala se usluga koja povezuje teorijska znanja modernog menadžmenta za uspješnu primjenu.

Edukacija

Edukacija

Vjerujemo u funkcionalna rješenja - rješenje ne smije biti samo sebi svrhom, ono treba imati dodanu vrijednost za klijenta. Edukacija mora biti utemeljena na teorijskom znanju i dobroj praksi.

EU Fondovi i potpore

EU Fondovi i potpore

Članstvo u Europskoj uniji poticaj je da snažnije pokrenemo unutarnje reforme koje su važne za našu dobrobit kao i da očuvamo nacionalne i kulturne jedinstvenosti.

Normirani sustavi upravljanja

Normirani sustavi upravljanja

Bavimo se sustavom upravljanja kvalitetom od svog osnutka 1998. godine. U periodu do danas, na uvođenju sustava kvalitete prema standardu iz serije ISO 9000 radili smo sa više od 100 klijenata.